ציוד ספיגה ובלימת שפכים

שימוש בקו מוצרי ציוד הספיגה ובלימת שפכים מאפשר קיום בטיחות סביבת העבודה.
ציוד הספיגה נותן מענה לשפכי שמן, מים, חומ"ס.

מוצרמק"ט
שרוולי ספיגה לשמנים8505
כריות ספיגה לשמנים8520
שרוולי ספיגה אוניברסליים8525
פדים אוניברסליים8530
כריות ספיגה אוניברסליות8535